Nieuws

Brief aan Bloot!

Geachte redactie,
Allereerst mijn complimenten voor de vormgeving van het nieuwe blad Bloot! Het ziet er allemaal professioneel uit, en dat komt de lezerswaardigheid beslist ten goede. Ook de geboden informatie is - zo lijkt het - sterk uitgebreid. Hier en daar vind ik de koppeling van redactionele informatie aan advertenties wel wat te sterk, maar goed: ik kan me voorstellen dat je zo'n blad ook niet kunt maken zonder commercieel te denken en te handelen.

Echter: het moet me van het hart dat ik teleurgesteld ben over het inmiddels volledig ontbreken van foto's, waarop meer staat dan een simpel stuk blote huid. Juist de natuurlijke manier waarop de voorgangers van Bloot! omgingen met afbeeldingen van de menselijke (on)volkomenheid maakten dat ik er trots op was lid te zijn van een vereniging, waarin bloot (en dus ook foto's waarop meer intieme delen van het menselijk lichaam te zien zijn) gewoon 'gewoon' is.

Tussen de regels doorlezend kom ik tot de conclusie dat het verkopen van Bloot! vanuit de schappen van o.a. AH jullie tot deze keuze gebracht heeft. Is deze redactionele keuze ook een teken van een grotere afstand tussen de doelstellingen van de NFN en de weerslag daarvan in het NFN-blad? Als dat niet zo is, en Bloot! nog steeds primair een blad van en voor de leden en begunstigers van de NFN is, dan kan ik me voorstellen dat NFN-leden over deze redactionele koerswijziging alsnog hun zegje willen doen, en er - zoals in mijn geval - hun afkeuring over willen uitspreken.

Redacties zijn altijd vrij in keuzes, maar dienen zich mijns inziens wél te houden aan de primaire doelen van de vereniging waarvoor ze een blad maken. In Bloot! verwacht ik dan ook geen kookrubriek, geen modereportages en ook geen interviews met BN'ers, die niets met het naturisme hebben. Wél verwacht ik bloot, zoals de naam van het blad pretendeert, en dan wel 'dorsaal én frontaal' bloot, om het netjes uit te drukken. En niet -zoals we nu gepresenteerd krijgen- enkel en alleen een nogal preutse versie van datgene, wat we van de NFN en de voorgangers van Bloot! gewend waren.

Graag jullie reactie.

Han Borg,
lid NFN en voorzitter van zwem- en saunavereniging Niets om 't Lijf te Groningen